Jak przygotować dobry brief dla strony internetowej?>

Jak przygotować dobry brief dla strony internetowej?

05.11.2018 |

Dla agencji planującej kampanie marketingowe stworzenie briefu jest absolutną oczywistością. Naszym zdaniem, jest to konieczność również w przypadku budowy jakichkolwiek stron internetowych. W poniższym artykule staramy się przedstawić, jak powinien wyglądać taki brief. Jakie zawrzeć w nim wytyczne? Jakie pytania i odpowiedzi powinny się tam znaleźć? Szukamy również różnic między briefem dla strony www i sklepu internetowego.

Wytyczne i pytania w briefie dla strony – o czym należy pamiętać?

Brief to zwykle dokument zawierający konkretne informacje oraz sprecyzowane oczekiwania, niemniej przydatne bywają również zapiski w formie pytań, na które odpowiedzi odnajduje się później. Niezależnie jednak od wybranej konstrukcji briefu, czy to w formie wytycznych, czy też pytań, pamiętać należy przede wszystkim o takich kwestiach, jak:

 • Funkcja strony – przede wszystkim niezbędna jest informacja o wybranym rodzaju strony oraz jej przeznaczeniu. Czy witryna ma jedynie przedstawiać działalność firmy, czy może powinna być bardziej szczegółowa i rozbudowana?
 • Charakterystyka firmy – jej historia, pozycja na rynku, profil działalności. Zależy nam również, aby poznać ofertę firmy oraz każdy produkt czy usługę z osobna.
 • Określenie grupy docelowej – liczymy na wskazanie przez klienta aktualnej grupy odbiorców oraz grupy docelowej, do której kierowana ma być kampania. Nie zawsze grupy te są ze sobą tożsame.
 • Opis branży – zakładając, że klient jest specjalistą w swojej dziedzinie, sądzimy, iż lepiej od nas jest w stanie określić specyfikę branży. Jej znajomość jest kluczowa przy ustalaniu strategii.
 • Kwestie techniczne – klient powinien określić np. czy posiada hosting oraz domenę. Jeżeli tak jest, potrzebny będzie termin wygaśnięcia dostępu.

Co przygotować przed napisaniem briefu?

Przed rozpoczęciem uzupełniania briefu konkretnymi informacjami, warto się wcześniej odpowiednio przygotować. Co będzie niezbędne, aby stworzyć dobry, przydatny brief?

 • Określenie własnych oczekiwań – przed zapisaniem oczekiwanych celów, warto dobrze się zastanowić, jakie one właściwie powinny być. Dobrze byłoby poświęcić czas na jeszcze lepsze poznanie branży oraz zapoznanie się z cechami konkurencyjnych firm odnoszących sukcesy. Pomoże to w konstrukcji trafionych i realnych oczekiwań.
 • Budżet – warto przygotować maksymalny budżet na realizację projektu, który następnie może ulec zmniejszeniu po analizie przyszłych wydatków. Jeżeli natomiast wydatki przerosną założony budżet, należy się zastanowić, jak można je zmniejszyć.
 • Materiały na stronę – jeżeli klient dysponuje własnym logo, grafikami czy też jakąkolwiek inną treścią, jaką chciałby umieścić na stronie, warto, aby przygotował materiały, a następnie zamieścił je w briefie.
 • Wyniki finansowe i sprzedażowe firmy – dane te pomagają w określeniu celów powstania strony internetowej oraz obraniu odpowiedniej strategii działania.
 • Deadline – określenie terminu, w którym strona powinna być gotowa.

Jak napisać dobry brief strony internetowej?

Powyżej przedstawiono najważniejsze informacje, jakie należy zawrzeć w briefie strony internetowej. Istotne jest jednak nie tylko to, jakie informacje się w nim znajdą, ale też jak zostaną sformułowane. Nie bez znaczenia jest również forma briefu. Zasadniczo, brief powinien być:

 • Spójny – cele i oczekiwania zawarte w briefie nie mogą sobie przeczyć. Ponadto, powinny im odpowiadać dołączone materiały. Najważniejszą kwestią zdaje się być jednak adekwatny do oczekiwań budżet.
 • Konkretny – ażeby brief stanowił jasny drogowskaz dla naszych działań, istotne są precyzyjne informacje, zamiast niewiele mówiących ogólników.
 • Przejrzysty – czytelność przygotowanego briefu to absolutna podstawa.
 • Kompletny – jeżeli w briefie zostaną poruszone wszelkie istotne kwestie, zaoszczędzimy dużo czasu ze względu na brak konieczności dokonania wielu doprecyzowań.

Jak przygotować brief dla sklepu internetowego?

Pod pewnymi względami przygotowywanie sklepu internetowego jest podobne do przygotowywania zwyczajnej strony internetowej. Niemniej jednak jest również wiele różnic, przez co odmienny okazuje się także brief. O czym nie można zapomnieć, przygotowując brief dla sklepu internetowego? Jakie informacje są nam najbardziej przydatne, poza tymi, wymienionymi przy omówieniu briefu dla strony www?

 • Technologia tworzenia strony – klienci czasami określają platformę, na której chcieliby postawić swój sklep. Niezbędne jest wtedy wskazanie jej w briefie. Warto zauważyć, że poszczególne platformy znacząco się między sobą różnią, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i kosztów, stąd też kwestia uważnego wyboru jest bardzo istotna. W razie wątpliwości doradzamy, gdzie najlepiej stworzyć dany sklep internetowy.
 • Integracja z systemami – podobnie jak w przypadku technologii, klient może wybrać systemy, z którymi chciałby zintegrować swój sklep. Chodzi tu m.in. o systemy księgowe, magazynowe czy sprzedażowe.
 • Funkcje i moduły – klient określa funkcjonalności, które koniecznie powinny znaleźć się na stronie sklepu. Może tu chodzić np. o konkretne wtyczki Google, czy też Social Media.
 • Wielkość sklepu – optymalne dopasowanie strategii działania nie jest możliwe bez znajomości liczby towarów, klientów oraz dotychczasowego ruchu na stronie danego sklepu. Również informacja dotycząca oczekiwanej liczby wejść na stronę oraz zamówień jest bardzo przydatna.
 • Sposoby komunikacji z klientem – standardem są dziś: formularz kontaktowy, wtyczka mailowa oraz livechat. Warto jednak, aby właściciel sklepu wskazał, które formy komunikacji z klientem preferuje.

Jak przygotować się do napisania briefu dla sklepu internetowego?

Podobnie jak do napisania briefu strony internetowej, również tworząc go dla sklepu, warto wcześniej właściwie się przygotować. O czym trzeba pamiętać? Istotne jest przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na kluczowe pytania wymienione powyżej. Przede wszystkim należy jeszcze dokładniej zapoznać się ze swoją branżą, określić dostępny budżet, zastanowić się nad własnymi oczekiwaniami, a także przyjrzeć się dostępnym platformom i wybrać tę optymalną. Koniecznie trzeba również przygotować czas, gdyż z pewnością nie obejdzie się bez krótkiej konsultacji, podczas której zwykle zadajemy klientowi kilka dodatkowych pytań.

BLUE MONSTER | agencja marketingowa
Marek Jeziorek
CEO | Account Director
marek.jeziorek@bluemonster.pl
T: +48 533 992 662