Backup – cel, rodzaje, korzyści>

Backup – cel, rodzaje, korzyści

Czym jest backup? Pod tym anglojęzycznym zwrotem kryje się określenie kopii zapasowej danych. Jest ona przydatna w celu przywrócenia oryginalnej zawartości dysków i innych nośników pamięci – np. w przypadku ich utraty, kradzieży czy awarii.

W jakim celu wykonuje się backup dysku twardego?

Przygotowanie kopii bezpieczeństwa ma za zadanie uchronić użytkownika przed niepożądaną utratą istotnych plików, zdjęć czy projektów, znajdujących się na zewnętrznym nośniku. Tworzenie backupu jest szczególnie ważne dla osób, prowadzących działalność opartą na korzystaniu z nośników pamięci. Mowa o fotografach, grafikach, statystykach czy dziennikarzach. Dobrze zabezpieczone dane, powielone w wielu przestrzeniach, stanowią istotną zaporę bezpieczeństwa, minimalizującą ryzyko strat ważnych danych.

Czym jest poprawnie wykonany backup?

Istnieje wiele technik tworzenia dobrych jakościowo backupów. Dla standardowego użytkownika ważne jest trzymanie się trzech głównych zasad, pomagających w wykonaniu właściwej kopii zapasowej. Tak przygotowany backup będzie gwarantował bezpieczeństwo i uchroni posiadacza przed niepożądaną utratą danych, spowodowaną kradzieżą, zgubieniem czy awarią sprzętu elektronicznego.

  • Wykonaj trzy kopie zapasowe posiadanych informacji. Jedna z nich może być przechowywana na pendrive, druga na dysku twardym, a trzecia w internetowej „chmurze”. Ryzyko utraty tak przygotowanego backupu jest bliskie zeru. Ograniczanie się do wykonania zaledwie dwóch kopii bezpieczeństwa może być niewystarczające – w przypadku np. kradzieży komputera i awarii pendrive.
  • Zwiększ różnorodność nośników. Warto także zgrać najważniejsze dane na inny typ nośnika pamięci. Zwiększy to ochronę przed utratą istotnych informacji. Do tego celu można wykorzystać dodatkowo płyty DVD czy karty pamięci SD.
  • Nie przechowuj wszystkiego w jednym miejscu. Zmiana lokalizacji kopii zapasowych jest ważna, gdyż minimalizuje ryzyko utraty danych przy np. włamaniu do mieszkania czy pożaru.

Trzy główne rodzaje backupów

W zależności od potrzeb użytkownika można wykonać trzy rodzaje kopii, zabezpieczających przed niechcianą utratą danych. Pierwszą kategorią jest backup pełny, stanowiący dokładne odwzorowanie oryginalnych informacji, znajdujących się na bazowym dysku. Drugą możliwością jest dokonanie backupu różnicy – zawierające jedynie te informacje, które zostały zmienione w odniesieniu do najnowszej kopii pełnej. Zapasowa kopia przyrostowa to natomiast baza plików, zawierająca tylko te dane, które przybyły od momentu wykonania ostatniego backupu.

Backup pełny będzie zatem tym rodzajem kopii, który zajmie najwięcej miejsca na nośniku. Może być to problematyczne w przypadku korzystania z niewielkich dysków przenośnych czy mało pojemnych pendrive. W przypadku niewielkich baz danych najrozsądniej wykonać pełną kopię danych. Jeśli jednak dysponujemy olbrzymią ilością zdjęć, plików, obrazów, projektów – warto zastanowić się nad skorzystaniem z opcji zajmującej mniejszą przestrzeń dyskową.

Podsumowanie

Utrata danych może być bardzo bolesna dla osoby, która przechowuje cenne informacje na swoim nośniku. Backup umożliwia zabezpieczenie się przed skutkami nieodwracalnego uszkodzenia dysku, kradzieży czy zdarzeń losowych, związanych np. z katastrofą naturalną. Backup będzie zatem sposobem na dokładne zdublowanie posiadanych plików w określonym momencie.

BLUE MONSTER | agencja marketingowa
Marek Jeziorek
CEO | Account Director
marek.jeziorek@bluemonster.pl
T: +48 533 992 662